luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

emmaus stavanger

hÝst 2008

Det er for tiden ingen aktivitet hos Emmaus Stavanger. Så snart noe startes opp vil det annonseres her på nettsidene.

 

 

 

 


litt om kristen dypmeditasjon

Meditasjonssamlingene i Bispekapellet baserer seg på dypmeditasjon - kristen dypmeditasjon.

Gjennom å sitte stille, la tankene komme og gå og la alt være som det er, kan vi oppnå en indre hvile i våken tilstand.

Denne våkne hvilen er viktig for oss mennesker - den er viktig fordi vi gjennom den kan gjenfinne balansen i våre egne liv - en balanse mellom det ytre og det indre.

Vi kan ha mange forskjellige grunner for å søke meditasjon. Det kan være en metode til å håndtere stress, en stunds våken hvile, en trening i det å "bare være" eller en vei til økt indre ro.

I dypmeditasjon er kroppsholdningen viktig. Det handler om å sitte slik at kroppen kan falle til ro og pusten kan strømme fritt. Meditasjonskrakker er en god hjelp til dette, men for enkelte er det best å sitte på en stol.

I meditasjonen åpnes det for sunne psykiske prosesser. Det blir et møte med meg selv - mine følelser og min underbevissthet viagra.

Ekstensielle spørsmål og en lengsel etter Gud åpenbarer seg for mange i meditasjonen. Dette er naturlig, for i meditasjonen får Gud tilgang til vårt innerste og kan i stillhet lede oss til vårt innerste sentrum, til kjærlighetens kilde.

Kristen meditasjon legger vekt på at Guds kjærlighet skaper vår identitet. Når vi våger slippe taket på oss selv og møte vårt indre, møter vi også Guds kjærlighet - og hver gang vi alene eller sammen med andre går inn i stillheten, gjør vi det innfor Guds kjærlighet - vi er i Guds kjærlighet og meditasjonen blir bønn.

noen flere opplysninger om meditasjonsarbeidet:

Meditasjonsarbeidet i Bispekapellet blir drevet i samarbeid med Domkirken menighet og Emmaus, Oslo.

Emmaus blir drevet av Areopagos - en organisasjon som i 80 år har vært opptatt av religionsmøtet i Øst-Asia, og som gjennom Emmausarbeidet har gått inn i møtet mellom kirken, alternativ religiøsitet og andre religioner i Norge.

For ev. spørsmål ta kontakt:

--> kontaktinformasjon stavanger

luft