luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

spiritualitet

I Emmaus ønsker vi å fremme dialogisk spiritualitet. Med dialogisk spiritualitet mener vi en form for trospraksis som forholder seg åpent til andre former for religiøs eller eksistensiell praksis.

Framfor alt søker vi å skape et rom for kristen meditasjon. I samarbeid med Paulus menighet er det innredet et meditasjonskapell i ett av sideskipene i Paulus kirke. Her har benkene måttet vike til fordel for tepper og meditasjonsskamler, og alteret er plassert på gulvet. På mandager inviteres det inn til Pusterom og Kveldsmeditasjon i kirken.

Emmaus tilbyr også kurs i kristen dypmeditasjon. Ved siden av dette arrangeres det forskjellige retreater, noen med et sterkt dialogisk preg.
Til arbeidet med kristen spiritualitet hører også mer reflekterende kursvirksomhet, f.eks. om Kristusbilder, kvinnelige mystikere, og mannsspiritualitet. Vi har arrangert riteverksteder for utprøving av liturgiske og rituelle uttrykksformer, kurs i hellig dans og dialogsamlinger der kristne og buddhister har samtalt om den kristne mystikeren Mester Eckhart.

I mange år har Paulus menighet og Emmaus samarbeidet om fastegudstjenester fra askeonsdag og gjennom hele fastetiden. De to siste årene har vi invitert til refleksjon og fellesskap omkring fasten ved en fasteblogg på nettet. I et landskap av religionsmøte og kristen spiritualitet tilbyr Emmausprestene også individuelle samtaler for mennesker som ønsker å utforske sin tro eller sin meditasjonspraksis.

 


 

Kristus kaller oss til å bære kjærligheten fram i verden og til å skape forståelse og fred mellom mennesker.

I Emmaus ønsker vi å svare på dette kallet ved å praktisere meditasjon og dialog.

Ønsker du å være med å bære denne praksisen?

 

for de neste __ månedene bestemmer jeg meg for:

  1. Å sette av tid til regelmessig meditasjon.
  2. Å lese Jesu veiledning (f. eks i Mat. Kap 5, 6, og 7).
  3. Å delta regelmessig i et mediterende fellesskap.
  4. Å øve meg i å se mine følelser, min historie og personlighet med Kristi kjærlighet, åpenhet, respekt og vilje til å dele.
  5. Å øve meg i å møte andre med Kristi kjærlighet, åpenhet, respekt og vilje til å dele.
  6. Å øve meg i å etterleve de instinkter og overbevisninger som måtte vokse fram i meg, også dersom det innbærer at jeg må endre mine planer og vaner.

kommentarer:      

  • Til punkt 1: Regelmessig kan bety hver dag eller en eller tre eller fem dager i uken/ mnd.
  • Til punkt 3: Regelmessig kan f.eks. bety to ganger i måneden.
  • Til punkt 4 og 5: Kristi kjærlighet er betingelsessløs og søker å nå alle mennesker. Den omslutter med mildhet og varme, men kan også kalle til hellig vrede og besluttsom handling i møte f. eks urettferdighet og undertrykkelse.

Last ned som PDF Last ned som PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luft