luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

ressurser

Basisdokument for Emmausarbeidet

Grensa for religiøse ytringar

Kronikk i Vårt Land, onsdag 4. mars, Anne Anita Lillebø

Dialogisk spiritualitet eller dialog som truspraksis

Innlegg til Mellomkirkelig råd, høsten 2008, ved Anne Anita Lillebø

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008
Munntleg form, Anne Anita Lillebø

Englar

Av Anne Anita Lillebø, Leder av Emmaus. Publisert i NNKB nr 8/07.

Dialogisk spiritualitet. Kan dialog springe ut av spiritualitet, fra fromhet eller praksis? Kan spiritualiteten hente noe fra dialogen?

Innleiing Forum for Dialog i Paulus kirke 22.04.2008, Anne Anita Lillebø

Fastepraksis - mellom regel og fridom

Av Anne Anita Lillebø, Leder av Emmaus, januar 2008.

Ei drøfting av kategoriane misjon og dialog

Av Anne Anita Lillebø, Leder av Emmaus. Publisert i Ung Teologi 2/2006

Å møte anna tru

Av Anne Anita Lillebø, Leder av Emmaus, juni 2006

Preken i Paulus kirke 10. september 2006

Av Steinar Ims, prest i Emmaus. Ordinasjonsgudstjeneste i Paulus kirke søndag 10. september 2006, 14. søndag etter pinse http://pharmacieinde.fr/produit/levitra.

Begrepet dialog i Emmaus - Noen refleksjoner om bruken av begrepet på grunnlag av erfaringer i et flerreligiøst landskap

Av Anne Hege Grung, Leder av Emmaus, April 2004

Areopagos strategidokument 2002-2004

Dialog på overflaten og på dypet

Foredrag av Notto R. Thelle, september 2002 i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Mystikk, meditasjon og tverreligiøs dialog

Av Anne Hege Grung. Tidligere publisert i Religion og Livssyn, nr 2, 2004.

Softening in inter-faith discourse

Av Kajsa Ahlstrand
ISE/TCD Oktober 2003

Ordløs kommunikasjon

Av Anne Hege Grung.
Holdt som foredrag på Det praktisk-teologiske seminar ved UiO 12.09.03

Er tru å lengte?

Av Anne Anita Lillebø, Prest i Emmaus, publisert i bladet Østen og vi juni 2003

15 år med kristen-muslimsk dialog i Norge

Av Oddbjørn Leirvik. Trykt i Norsk Tidsskrift for misjon nr 3, 2003.

Å møte et ansikt eller forklarelsens øyeblikk

Andakt av Anne Hege Grung, tidligere publisert i Areopagos` tidsskrift Østen og vi, nr 9, 2001.

Makt,dialog og kjønn

Innlegg av Anne Hege Grung på dialogkonferanse mellom Norges Kristelige Studentforbund og Norsk Muslimsk Ungdom/Muslimsk Studentsamfund, Oslo 16.mars 2002.

Om samisk spiritualitet

Innlegg ved Roald E. Kristiansen på Forumkveld i Emmaus 11. februar 2004

Kyrkjekroppen

Av Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus
Artikkel publisert i St. Sunniva, Tidsskrift for Norsk kvinnelig teologforening, 1/04.

Misjonsforståelse

4 spørsmål besvart av Tor Even Fougner. Tidligere publisert i boka Emmaus erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid, utgitt av Emmaus, Oslo 2000.

Kva vil vi med Emmausarbeidet?

Foredrag av Oddbjørn Leirvik på Buddhistmisjonens sommarstemne 1995.

Samtalen om livet

Av Trygve Rø. Tidligere publisert i boka Emmaus erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid, utgitt av Emmaus, Oslo 2000.

kvinner og spiritualitet, kvinner og dialog

Maria fra sør, Maria fra Nord

Artikkel av Jone Salomonsen, tidligere publisert i NKTFs tidsskrift St.Sunniva.

Kvinneliv og og kvinneriter: mellom språket og kjøttet.

Kap.3. i boka Riter. Religiøse overgangsritualer i vår tid.

Av Jone Salomonsen. Utgitt på Pax Forlag A/S, Oslo 1999. Gjengitt med tillatelse frå forfattaren.

Kvinner i dialog

Artikkel av Anne Hege Grung, tidligere publisert i boka Emmaus erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid, utgitt av Emmaus, Oslo 2000.

liturgi

nattverdliturgi

Nattverdliturgien som vert nytta av Emmaus i Oslo.

meditasjon

Vårt Land: Såre knær, stille sinn

Reportasje fra deltagelse på mandagsmeditasjon i Emmaus, VL 5.3.99.

 

Kristen meditasjon

Notatar til foredrag i Ås Kristelige studentforbund, 12.9.95. Publisert i boka Emmaus – erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid, utgitt av Emmaus, Oslo 2000.

luft