luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

program våren 2013

Kirkelig dialogsenter

Program for Kirkelig dialogsenter finner du på våre facebooksider.

pusterommet våren 2013

meditasjon og pusterom

Hver mandag inviterer Pusterommet til pusterom og kveldsmeditasjon i Paulus kirke på Grünerløkka.

Denne våren i tidsrommet 14. januar - 10. juni, med unntak av mandag 18. februar (vinterferie), 25. mars (påskeferie), 1. april (2. påskedag), 15. april (konsert med Nordic Voices i Paulus kirke) og 20. mai (2. pinsedag)

Det meste av kvelden bruker vi til avspenningsøvelser og meditasjon i stillhet.
Første mandag i måneden er det meditativ nattverdsgudstjeneste
kl. 20.00 i stedet for kveldsmeditasjon cialis sans ordonnance.

18.45

Pusterom
Utstrekking og avspenning
Sittende meditasjon i stillhet
Tepause

20.00

Kveldsmeditasjon
Lesning,
Bønn
Stillhet

20:30

Slutt

Merk: Kirkedøren er låst i tidsrommet 18:45-19:50 & 20:00-20:30

Mer om meditasjon i Emmaus finner du på www.emmausnett.no/meditasjon


2010: Den formelle avslutninga av Emmausarbeidet:

Kva risikerer vi i dialog?

søndag 17. januar 2010

11.00: Gudsteneste m. kyrkjekaffi
14.00: Seminar: Kva risikerer vi i dialog?

Vi markerte avslutningen på Emmausarbeidet med ei gudsteneste og seminar i Paulus kyrkje. Vi feira dei 19 åra som har vore og så både baketter og frametter - med gjestar og gamle vener...

Religionsdialog har sidan Emmaus vart oppretta i 1991 gått frå å vere sett på som ein risikofylt aktivitet for spesielt interesserte til å bli kjent og lite kontroversielt, både i kyrkje og samfunn. Fleire former for dialogarbeid har blitt etablert, shop, og Den norske kyrkja har ved Mellomkirkelig Råd både formulert ei vegleiing for religionsmøte og tatt initiativ til ei satsing på religionsmøte og dialog i kyrkjelydane. Vi spurte aktive dialogaktørar i trus- og livssynsdebatten om kva endringar som har funne stad i fiendebilete og oppfatningar av ’den andre’ dei siste 20 åra, og vidare kvar ein no ser utfordringar og risiko i religions- og livssynsdialogane.

Seminaret varte til 17.00.

 

 

 

luft