luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

om emmaus´meditasjonspraksis

Emmaus har siden 1991 arbeidet med kristen dypmeditasjon. Dette er den meditasjonspraksis som beskrives som objektløs. Det vil si at Gud søkes i stillheten, fremfor å meditere over tekst eller bilde under selve meditasjonsøktene.
I denne formen for meditasjon søker vi å stille oss inn på en tillstand av oppmerksomhet løst fra ambisjoner, og vi har pusten som forankring for oppmerksomheten. Noen ber Jesusbønner i takt med sin egen pusterytme, mens andre sitter i ordløs stillhet. Tradisjonen søker å anerkjenne mennesket som skapning ved også å tilby en praksis for kroppen. Under pusterommet i Paulus kirke på mandager inngår avspenning og meditativ bevegelse som en del av den kontemplative praksis. Disse øvelsene fremmer en dypere pust og kan hjelpe kroppen og sinnet mot en større opplevelse av tilstedeværelse og ro.


Gjennom denne praksisen ønsker vi å gi en mulighet ti lå øve blikket og oppdage tilknytningspunter til hverdagslivet, der vår oppmerksomhet kan øves – og hvor Guds nærvær også er.


Emmaus arrangerer også retreater og innføringskurs i kristen dypmeditasjon. Se vår programoversikt.

luft