luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

Lenker

Dialog

Areopagos - Dansk-norsk misjonsorganisasjon

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn - paraplyorganisasjon for 12 ulike trus- og livssynssamfunn i Norge

ROM-prosjektet - i regi av Den norske Kyrkja

Religionsmøte - Den norske Kyrkja si side om religionsmøte

Interreligiøs og kristen-muslimsk dialog - heimesida til Oddbjørn Leirvik, professor ved teologisk fakultet, UiO.

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift - kirkelig senter i Stockholm for religionsmøtet og teologisk refleksjon. Med ressursmateriale for dialog.

 

Danske nettstader om dialog:

IKON - informasjon og samtaleforum for kristendom og nyreligiøsitet

Vestens Unge - et prosjekt med vekt på dialog og økt forståelse for mennesker og tro

 

 

 

 

luft