luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

Vil du støtte Emmausarbeidet?

Emmaus har opprettet givertjeneste med skattefritak. Dette betyr at ditt bidrag kan trekkes fra på skatten, inntil 12.000 kroner årlig. Det må være et pengebeløp og på minst 500 kroner samlet i løpet av året. Ønsker du å gi en gave med faste trekk, kan du benytte deg av vår AvtaleGiro.

Ønsker du skattefritak og eventuelt å benytte deg av avtalegiro, fyll ut dette skjemaet (PDF-fil) og send det per post til:

Emmaus
Olaf Ryes plass 7
0552 Oslo

Dialogsenteret Emmaus er en formålsvirksomhet i Areopagos. Virksomheten finansieres av et fast, årlig beløp fra Areopagos. Men i tiden fremover vil Emmaus trenge ekstra støtte også fra andre for å kunne fortsette å drive arbeidet med kristen spiritualitet og interreligiøst dialog på nåværende nivå. Derfor oppretter vi i løpet av året en fast givertjeneste for de som ønsker å støtte arbeidet.

 

Vi setter også pris på om du ønsker å sende Emmaus en tanke eller forbønn, eller bære arbeidets visjon i ditt eget liv, f.eks. gjennom å gjøre ”6 bestemmelser på veien til Emmaus”, se /spiritualitet

 

 

luft