luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

dialog

Dialog er ett av stikkordene for Emmausarbeidet. Emmaus er arbeid i Den norske kirke som har valgt nærkontakten og dialogens vei, fremfor den distanserende vurdering i møtet med andre tros- og livssynssamfunn og religioner.

• Dialogens mulighet er våre felles, menneskelige erfaringer
• Dialogens nødvendighet gir seg ut i fra de felles utfordringene vi står overfor

Den bærende tanken bak Emmausarbeidet er at åpen, lyttende dialog og utforsking av egen trosidentitet kan eksistere parallelt. Dialogen kan føre oss nærmere hverandre, i en gjensidig læring. Den skaper samtidig er rom av gjensidig respekt der vi kan bli tydelige for hverandre i vår forskjellighet, et rom der vi kan våge å stå ansikt til ansikt også når vi er uenige.

I løpet av årene siden Emmausarbeidet startet i 1991 har vi fått mange gode venner utenfor vår egen religiøse tradisjon. Dialogen mellom oss har ført til mange spennende møter, engasjerende samtaler og fordypende refleksjon. Mye av dette kommer til uttrykk i artiklene på ressurssidene på dette nettstedet.

forum for dialog

Noen gangen i løpet av året arrangerer vi dialogkvelder som er åpne for alle. Her inviteres folk fra ulike religioner, eksistensielle ståsteder og spirituelle miljøer til å gå inn i en dialog. Samtalen på forumkveldene er knyttet til et vidt spekter av menneskelig erfaring og åndelig søken. Gjestene har kommet fra hele spekteret av alternative religiøse miljøer, ulike trossamfunn og religioner hotcasinosuk.com.

dialoggrupper

Lokal dialog på Løkka er en åpen dialoggruppe der alle med tilknytning til Grünerløkka er velkommen. Et engasjement for barn og unge og en vilje til å tematisere religion i offentligheten karakteriserer gruppen.
Emmausprestene er med i flere dialoggrupper som dialogen mellom Emmaus/Den norske kirke og Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Og vi er medlemmer i en mannsgruppe av kristne og muslimer som utforsker temaet mannsspiritualitet. En kristen-holistisk dialoggruppe planlegges med oppstart høsten 2008.

lenker

 

- her kommer lenker til relevante artikler og nettsider

 

 

luft