luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

emmaus bergen

Vi ønsker at Emmaus Bergen skal være et møtested for mennesker på vandring, et pusterom hvor vi kan falle til ro og kjenne hans nærvær som omslutter oss alle. Stillheten fører oss inn i et dypt felleskap med Gud og med hverandre viagra india online.


Våren 2009:

Hver mandag kl. 19-20.30 samles vi i Nykirkens lyse, vakre kirkerom, hvor vi sammen går inn i den stillhet som gir styrke til fortsatt vandring. Vi puster ut og henter oss inn. Velkommen!
 

Oppstart: mandag 12. januar
Siste gang før sommeren: mandag før pinse


Meditasjonskveldene i Nykirken blir ledet av Ragnvald Hemstad. Se lenger nede på siden for kontaktdetaljer.
  
Herre, vær med oss denne dagen.
Vær i oss for å rense oss.
Vær over oss, for å løfte oss opp.
Vær under oss, for å holde oss oppe.
Vær foran oss, for å lede oss.
Vær bak oss, for å holde oss igjen.
Vær omkring oss, for å beskytte oss.

 
                         St. Patrick

 

--> kontaktinformasjon Bergen

 
Ta gjerne kontakt. Vi blir glade hvis flere vil engasjere seg i Emmaus-arbeid.

luft