luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

om emmaus om emmaus

Kirkelig dialogsenter (KD)

Dialogsenteret Emmaus eksisterte som et arbeid med dialog og meditasjon i 19 år. Oppstarten av arbeidet fant sted i 1991. Arbeidet ble avsluttet ved utgangen av 2009. Den 17. januar 2010 ble nedleggelsen markert med et større seminar i Paulus kirke på Grünerløkka.

Emmausarbeider (med særlig vekt på meditasjonsarbeid) i Sarpsborg og Bergen fortsetter som tidligere (se kontaktinformasjon).

Skatter og visjoner fra Emmausarbeidet i Oslo er ikke lagt i en kiste og stuet vekk. Arbeidet fortsetter under navnet Kirkelig dialogsenter (KD).
Dialogarbeidet har fått nytt eierskap og nye arbeidsfelt ved at Oslo bispedømmeråd blir deleier sammen med Areopagos. Andre samarbeidspartnere er Kirkens Nødhjelp og Mellomkirkelig Råd.

Senterets mål er å skape et verksted, ressurs- og kompetansesenter for religionsmøte og dialog i kirke og samfunn. Videre å utvikle en modell for samarbeid om innhold og profil, organisering og finansiering som sikrer varig drift av senteret. Senteret har fått tilsagn om varig drift fom. 2013.

Kirkelig dialogsenter i Oslo har også fått søstersentre i Bergen og Stavanger. I 2011 ble Kirkelig dialogsenter i Bergen opprettet, og i 2012 Kirkelig dialogsenter i Stavanger. Lenkene her viser til våre facebooksider.

Emmaus' nettsider kommer til å bli liggende som "døde" sider på denne nettadressen, og med alle ressursene (artikler, liturgier, tips om meditasjon, osv.) tilgjengelige.

Kirkelig dialogsenter vil etterhvert bygge opp egne nettsider på nettstedet www.kirkeligdialogsenter.no

om emmaus kommende arrangementer

Pusterom

- Hver mandag kl. 18:45 er det Pusterom i Paulus kirke. Unntaket er helligdager og mandager som samenfaller med ferier. Oppdatert informasjon om Pusterommet finner du på nettsidene til Paulus menighet .

Kirkelig dialogsenter er ennå sekretær for pusteromsarbeidet. Pusterommet er nå blitt del av Paulus menighet, og fungerer som et av menighetens utvalg. Pusterommet baserer sin virksomhet på frivillig innsats fra pusteromsvenner. Ta kontakt med Kirkelig dialogsenter om du ønsker informasjon eller du vil bidra til pusterommets virksomhet. Du kan også prate med pusteromsledere etter endt pusterom på mandagene i Paulus kirke.

Dialogsenteret Emmaus startet i 1991 sitt arbeide med kristen dypmeditasjon i Oslo. I 1992 ble pusterommet etablert med meditasjonssamlinger hver mandag levitra India. Gå inn på sidemenyen under "meditasjon" for å se mer om kristen dypmeditasjon som praktiseres på Pusterommet.

 
luft